Pohodové-Zájezdy.cz
Vietnam - Pohoda v severním Vietnamu - Dračí zátoka s výlety
Termín 30. 04.-14. 05. 2024
Délka zájezdu 15 dní
Strava polopenze
Fyzická náročnost 1 z 10
Kód zájezdu 24VIA0103

65 990,-/osoba

Zarezervovat zájezd

Tento zájezd  vás zavede mezi jednoznačně nejzajímavější partie severního Vietnamu.

Nejdříve po příletu do Vietnamu začneme prohlídkou hlavního města Hanoje, kde strávíme 3 dny a budeme zde obdivovat katedrálu i pagody či kouzelné jezero Hoan Kiem v samém centru města. Báječný den vždy zakončíme večeří v hotelu či v místní restauraci. Po přejezdu do zátoky Ha Long, která v překladu znamená "zátoka, kde drak vstoupil do vody", budeme mít možnost se seznámit s krajem, který je pod záštitou UNESCA. Poznáme tento překrásný kousek země na severu Vietnamu velmi podrobně a to z paluby lodě i z procházek po ostrově Cat Ba, kde budeme ubytováni po dobu 5 dnů v resortu u moře. Poslední část zájezdu strávíme v bývalém hlavním městě, v jedinečné místě Ninh Binh blízko Červené řeky. Fantastická krasová scenérie zakončí naše putování po severním Vietnamu. Celkem budeme ubytováni 11 nocí - 3 noci v ***hotelu v centru Hanoje, jeden nocleh na lodi, 4 noci v resortu u moře na ostrově Cat Ba a poslední 3 noci v pěkném penzionu v Ninh Binh. Samozřejmostí je po celou dobu pobytu polopenze a 2x během výletu budeme mít i oběd.

Program zájezdu

 • 1. den: odlet z ČR.
 • 2. den: přílet do HANOJE, transfer na ubytování, dle letového řádu případně ještě krátká prohlídka Hanoje, večeře, nocleh.
 • 3. den: : snídaně, celodenní prohlídka HANOJE - nejdříve se přesuneme pěšky k jezeru HOAN KIEM, kde se nalézá většina zajímavých hanojských památek. Začneme prohlídkou královská citadely THANG LONG, která byla zařazena v roce 2010 do dědictví UNESCO a strávíme zde celé dopoledne, protože objekt je rozsáhlý. Odpoledne navštívíme další pamětihodnosti jako je např. Leninův park, pagoda TRAN QUOC, palác QUAN SU atd. Všechna místa nejsou od sebe daleko vzdálena, takže není problém je navštívit pěšky. Den zakončíme návštěvou chrámu Nefritové hory NGOC SON na jezeře Hoan Kiem a nebo shlédneme velmi zajímavé loutkové vodní představení, která patří mezi kulturní skvosty celého Vietnamu. Večeře a nocleh.
 • 4. den: po snídani odjedeme na jednu z nejznámějších buddhistických památek severního Vietnamu - THIEN TRU, která leží jen 60 km jižně od Hanoje v pohoří HUONG SON. Dopoledne přijedeme na místo, přesedneme do loďky a poplujeme kolem rýžových polí, asi po hodinové pěší procházce (lze zkrátit lanovkou) dojdeme k buddhistickému poutnímu místu plnému paláců a jeskyní. Nejposvátnější místo je velká jeskyně HUONG TICH a Voňavá pagoda (Perfume pagoda). Po nasátí atmosféry nádherného buddhistického místa, které patří mezi perly severního Vietnamu, ještě navštívíme místní restauraci na oběd a poté si prohlédneme pagodu THIEN TRU. Pak již nasedneme na loďku a čeká nás stejná cesta do Hanoje, kam dojedeme v podvečer. Večeře a nocleh.
 • 5. den: snídaně, odjezd mikrobusem v ranních hodinách na 2denní výlet do „dračí“ zátoky HA LONG. Po příjezdu do zátoky a po uvítacím drinku, kdy nám bude vysvětlen plán cesty, se již vydáme na tuto skvělou plavbu. Nejdříve se posilníme obědem na palubě (podávají se především mořské plody) a poté nás již čeká projížďka kolem největších a nejzajímavějších ostrovů, po obědě zastavíme v místní farmě na perly, kde můžeme obdivovat jejich krásu i zpracování. Poté v případě vašeho zájmu přestoupíme na kajaky, kterými se dostaneme do “britské“ jeskyně. Zpět na loď, kde bude podávána večeře -grilování (ryby), nocleh na lodi (plně vybavené kajuty se sociálním zařízením, klimatizací, fénem atd.).
 • 6. den: snídaně, poté ještě návštěva nejkrásnější AMAZONSKÉ JESKYNĚ, oběd a přejezd do přístavu, kde na nás bude čekat loď, která nás doveze do přístavu na ostrov Cat Ba. Přesuneme se do resortu u moře, kde budeme ubytováni v plně vybavených bungalovech typu (4denní pobyt). Večeře, nocleh.
 • 7. den: snídaně, volný den u moře v krásném prostředí. Můžete se koupat v moři nebo se podívat do malého přístavu, popřípadě se věnovat vodním sportům, které se nabízejí přímo v resortu. Kdo nechce zahálet, může si fakultativně půjčit skútr a poznat ostrov CAT BA. Večeře, nocleh.
 • 8. den: snídaně, pobyt u moře. Tentokrát se vydáme do národního parku na vyhlídku NUI BAI THO, odkud je nejhezčí výhled na zátoku Ha Long s jeho stovky krasových ostrůvků. Celkem jich je 1 969, malých či větších, obydlených či neobydlených. Můžeme obdivovat i domky místních rybářů na vorech. Půjdeme se projít do ostrovní džungle, nahlédneme do jeskyně HANG TRUNG TRANG. Odpoledne ještě koupání v moři na krásné pláži, večeře, nocleh.
 • 9. den: snídaně, celý den opět strávíme na ostrově, kde si tentokrát prohlédneme jeskynní nemocnici HAN QUAN Y, která byla postavena v letech 1963-1965 a sehrála svoji roli i ve válce s Amerikou. Prohlédneme si pokoje, operační sál a místní kino. Posléze návštěva pevnosti, která hrála svoji roli ve válce s Američany. Odpoledne projížďky na kajaku a koupání v moři, večeře, nocleh.
 • 10. den: po snídani se přesuneme do přístavu - odjezd mikrobusem do NINH BINH, které je hlavním městem stejnojmenné provincie. Leží 100 km jižně od Hanoje v deltě Červené řeky, nedaleko slavné krasové scenérie a zátoky Tam Coc. Ubytujeme se v typickém penzionu, večeře a nocleh.
 • 11. den: po snídani navštívíme jedno z nejzajímavějších míst v oblasti - HOA LU, které bylo v letech 968-1009 hlavním městem Vietnamu. Postupně si prohlédneme pagodu BICH DONG, která je významným poutním místem Vietnamu. Dále palác HANG MUA, odkud je krásný pohled do okolí. Odpoledne odjedeme jen pár kilometrů do velkolepého ekosystému TRANG AN SCENIC LANDSCAPE COMPLEX, který je místem světového kulturního dědictví UNESCO a je zapsáno jako přírodní a kulturní majetek země. Odjezd na ubytování, večeře, nocleh.
 • 12. den: snídaně, odjezd na projížďku po řece NGO DONG - projedeme tři jeskyně, z nichž největší HANG CA měří 127 m, druhá HANG GIUA 70 m a třetí HANG CUOI 40 m. Během plavby lodí narazíme na plovoucí obchody na lodích, kde vám budou nabízeny různé nápoje a potraviny. Řeka je zaříznuta do rýžových polí a plavba patří určitě mezi nejsilnější zážitky z oblasti severního Vietnamu. Můžeme si fakultativně zapůjčit kola a projet se v nížině mezi kopci a rýžovými poli této nádherné krasové krajiny. Celá oblast je místem světového kulturního dědictví UNESCO a je zapsána jako přírodní a kulturní majetek země. Večeře, poslední nocleh.
 • 13. den: snídaně, přejezd mikrobusem do HANOJE, dle letového řádu odlet zpět do ČR.
 • 14. den: přílet do Prahy.
 • Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Hanoj vč. let. tax a poplatků cca 18 000 Kč, 3x nocleh s polopenzí v Hanoji, 3x nocleh s polopenzí v Ninh Binh, 4x nocleh s polopenzí na ostrově Cat Ba, 2denní lodní výlet včetně noclehu a plné penze, všechny transfery a výlety dle programu, 2x oběd při výletu, vedoucí zájezdu, informační materiály.
 • Cena nezahrnuje: vízum, vstupy do objektů a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: 1lůžkový pokoj 8 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 30 000 Kč za 770 Kč.
 • Stravování: polopenze
 • Ubytování: ostrov Cat Ba